Covid-19 overheidsmaatregelingen

Actueel overzicht van het corona noodpakket van de overheid voor ondernemers voor de periode MAART tot en met MEI 2020.
Zodat bedrijven het financieel redden & mensen hun baan behouden.

 • ZZP
  Je kunt bij de gemeente waar je staat ingeschreven een inkomensaanvulling voor 3 maanden aanvragen. De ondersteuning bedraagt maximaal EUR 1.500 netto per maand.

  Het bedrag is afhankelijk van je inkomen vanaf 1 maart 2020 en of je alleen of samenwoont. Er wordt niet gekeken naar inkomen van je partner of je spaargeld. Wel dien je onder normale omstandigheden gemiddeld meer dan 23,5 uur per week in je onderneming te werken (1.225 uur per jaar). Ook dien je in Nederland te wonen en een leeftijd te hebben tussen de 18 jaar en AOW-gerechtigde leeftijd. Het geldt voor ZZP’ers met een eenmanszaak en ZZP’ers met een BV.

  Deze regeling heet Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) en kan bij jouw gemeente aangevraagd worden tot en met 31 mei 2020. Je inkomen wordt hiermee aangevuld tot het sociaal minimum. Het wordt binnen 4 weken verstrekt. Een voorschot is mogelijk. Dit is een gift, dus hoeft niet te worden terug betaald.

 • (Kleine) ondernemingen oa horeca, reisbranche, culturele sector, sportsector, winkels en andere sectoren 
  Bedrijven die zwaar getroffen zijn door de gezondheidsmaatregelen van de overheid (gedwongen sluiting), krijgen eenmalig EUR 4.000 netto compensatie. Dit geldt ook voor schoonheidssalons, kappers en anderen die vanwege de 1,5 meter afstandseis niet meer kunnen werken. Eis is wel dat het ondernemingen betreft die een werkruimte buitenshuis huren/bezitten. Dit is een gift, dus hoeft niet te worden terug betaald. Voorwaarden en tot en met 26 juni 2020 aanvragen via RVO.

  Let op: ondernemers die recht hebben op deze TOGS-regeling (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren), maar geregistreerd staan onder een andere SBI-code bij de KvK, kunnen dit hier aangeven. Er wordt dan gekeken naar een oplossing.

  Ondernemers zonder een ruimte buitenshuis kunnen mogelijk een beroep doen op de ZZP regeling of Personeelsregeling.

 • (Tech)start-ups, scale-ups & innovatieve groeibedrijven
  Hoge kosten, omzetverlies, niet in aanmerking komen voor de overheidsregelingen en geen herfinanciering van investeerders of banklening kunnen krijgen? Je kunt een overbruggingskrediet aanvragen bij regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Voorwaarden en aanvraagprocedure via ROM.

 • Personeel
  De regeling tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) vervangt de oude regeling Werktijdverkorting (Wtv). De overheid betaalt 3 maanden maximaal 90% van de loonkosten bij minimaal 20% omzetverlies vanaf 1 maart 2020.

  Een reeds ingediende aanvraag voor de Wtv wordt automatisch omgezet in een aanvraag voor de NOW. Er zal vervolgens nog aanvullende informatie bij je worden opgevraagd.

  Als voorwaarde geldt dat betreffende bedrijven geen mensen ontslaan + de rest van het loon zelf doorbetalen. Dit geldt voor werknemers met een vast arbeidscontract en met een flexibel contract (oproepkrachten en uitzendkrachten). Eventueel verlenging na 3 maanden is mogelijk. Voorwaarden en tot en met 31 mei 2020 aanvragen via UWV.

 • Uitstel belasting betaling
  Ondernemers kunnen 3 maanden uitstel aanvragen voor het betalen van belastingen. Dit kan nadat je belastingaangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen.

  Voor de Inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, Vennootschapsbelasting, Loonbelasting en Omzetbelasting (btw) vraag je nu in 1 keer tegelijk uitstel van betaling aan. Je hoeft nu niet meer te wachten tot je voor alle 5 een aanslag hebt ontvangen, 1 aanslag is voldoende.

  Vraag online uitstel aan bij de Belastingdienst met behulp van je DigiD inloggegevens. De rente wordt 0,01% (ipv 4 en 8%) en er hoeft dan geen boete betaald te worden. Je krijgt automatisch 3 maanden uitstel van betaling.

  Indien je langer dan 3 maanden uitstel nodig hebt dien je aanvullende informatie aan te leveren. Bij een totale belastingschuld lager dan EUR 20.000 stuur je bewijsstukken waaruit blijkt dat de omzetcijfers aanzienlijk zijn gedaald in vergelijking met de afgelopen maanden. Als je totale belastingschuld hoger is dan EUR 20.000 heb je een verklaring van een derde deskundige nodig (bijvoorbeeld accountant).

 • Lening kleine ondernemingen
  Gunstige leningsvoorwaarden (Qredits) voor bestaande en nieuwe klanten: uitstel aflossing en rente wordt verlaagd naar 2% voor 6 maanden.
  Daarnaast kun je bij kredietverstrekkers, zoals banken, terecht voor Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). Denk aan overbruggingskrediet of verhoging van je rekening courant-krediet, dit is het bedrag dat je ‘rood mag staan’. De overheid staat borg voor deze kredieten, zodat ondernemers makkelijker en sneller geld kunnen lenen. Meer informatie via de Kamer van Koophandel, telefoonnummer 0800 – 2117.

 • Lening grote ondernemingen
  De GO-regeling (Garantie Ondernemingsfinanciering) is voor ondernemingen die problemen hebben met het krijgen van een lening bij de bank. De overheid helpt deze bedrijven door het afgeven van 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Dit geldt voor leningen en garanties vanaf EUR 1.500.000 tot maximaal EUR 150.000.000 per onderneming.


Bovenstaande regelingen kunnen gecombineerd worden, maar hebben ook invloed op elkaar. Laat je goed informeren.
Verlenging van bovenstaande maatregelen vind je hier.

Bron: Rijksoverheid

Updates via social media verwijzen altijd naar deze pagina. Dit is altijd de meest actuele versie van de financiële oplossingen bij corona.

Hoe nu verder?

Mijn advies is om eerst een overzicht te maken hoe je bedrijf er nú voor staat. Dit doe je door je administratie volledig bij te werken. 

Vervolgens maak je een liquiditeitsbegroting voor de korte en lange termijn. Welke toekomstige ontvangsten en uitgaven verwacht je? En waar verwacht je problemen? Denk bijvoorbeeld aan de maand mei waarin je vakantiegeld dient uit te betalen aan je werknemers.

Hierna maak je een planning met 3 scenario’s. Een voor hoe je er nu voor staat, een voor als het een stuk slechter gaat en een echt doem-scenario. Hoe dien je je bedrijf dan in te richten?

Tenslotte bekijk je van alle overheidsregelingen hierboven goed welke voorwaarden aan de regelingen verbonden zitten. Wat dien je alsnog zelf te betalen en waar liggen de risico’s met betrekking tot terug betalen? Is gebruik maken van zo’n regeling wel de beste oplossing voor jouw situatie? Het uitstellen van belasting lijkt bijvoorbeeld prettig maar kan later voor nog grotere problemen zorgen. Uitstel is hier immers geen afstel. 

Heb je hulp nodig bij:

 • het bijwerken van je administratie;
 • het vooruitkijken;
 • het opstellen van een liquiditeitsprognose;
 • scenario-planning;
 • het duiden van alle overheidsregelingen;
 • overige financiële & fiscale vragen?

Ik help je graag verder. Mail naar irisaben@accountantiris.nl of bel  020-244 04 37.

Door het sturen op cijfers krijg je een goede nachtrust. 

Top