Covid-19 overheidsmaatregelingen – verlenging

Actueel overzicht van het corona noodpakket van de overheid voor ondernemers voor de periode JUNI tot en met SEPTEMBER 2020. Dit geldt als verlenging op de eerste periode.
Zodat bedrijven het financieel redden & mensen hun baan behouden.

 • ZZP
  De TOZO regeling wordt verlengd met 4 maanden. Je kunt bij de gemeente waar je staat ingeschreven een verlenging van deze inkomensaanvulling aanvragen. Je kunt echter ook voor het eerst gebruik maken van deze regeling. De ondersteuning bedraagt maximaal EUR 1.500 netto per maand.

  Het bedrag is afhankelijk van je inkomen vanaf 1 juni 2020 en of je alleen of samenwoont. Er wordt niet gekeken naar je spaargeld. In tegenstelling tot de oude periode wordt voor de nieuwe periode wel gekeken naar het inkomen van je partner. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kun je geen aanspraak maken op de uitkering. Verder dien je onder normale omstandigheden (voor corona) gemiddeld meer dan 23,5 uur per week in je onderneming te werken (1.225 uur per jaar). Ook dien je in Nederland te wonen en een leeftijd te hebben tussen de 18 jaar en AOW-gerechtigde leeftijd. Het geldt voor ZZP’ers met een eenmanszaak en ZZP’ers met een BV.

  Deze regeling heet Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers 2 (TOZO 2) en kan bij jouw gemeente aangevraagd worden tot en met 30 september 2020. Je inkomen wordt hiermee aangevuld tot het sociaal minimum. Het wordt binnen 4 weken verstrekt. Een voorschot is mogelijk. Dit is een gift, dus hoeft niet te worden terug betaald.

 • (Kleine) ondernemingen oa horeca, reisbranche, culturele sector, sportsector, winkels en andere sectoren
  – TOGS-regeling (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) tot en met 26 juni: bedrijven die zwaar getroffen zijn door de gezondheidsmaatregelen van de overheid (gedwongen sluiting), krijgen eenmalig EUR 4.000 netto compensatie. Dit geldt ook voor schoonheidssalons, kappers en anderen die vanwege de 1,5 meter afstandseis niet meer kunnen werken. Eis is wel dat het ondernemingen betreft die een werkruimte buitenshuis huren/bezitten. Ondernemers zonder een ruimte buitenshuis kunnen mogelijk een beroep doen op de ZZP regeling of Personeelsregeling. Dit is een gift, dus hoeft niet te worden terug betaald. Voorwaarden en tot en met 26 juni 2020 aanvragen via RVO.

  – TVL-regeling (Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB) vanaf 1 juni: dezelfde sectoren kunnen ook gebruik maken van een belastingvrije tegemoetkoming om de vaste kosten te kunnen betalen, bijvoorbeeld huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Bedrijven met maximaal 250 werknemers krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetverlies (minimaal 30 %) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van EUR 50.000. Dit is een gift, dus hoeft niet te worden terug betaald. Voorwaarden en aanvragen voor 30 oktober 2020 via RVO.

  Loonkosten horen hier niet bij. Die worden gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) (zie ‘Personeel’).

 • (Tech)start-ups, scale-ups & innovatieve groeibedrijven
  Hoge kosten, omzetverlies, niet in aanmerking komen voor de overheidsregelingen en geen herfinanciering van investeerders of banklening kunnen krijgen? Je kunt een overbruggingskrediet aanvragen bij regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Voorwaarden en aanvraagprocedure via ROM.

 • Personeel
  De regeling tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt eveneens verlengd met 4 maanden (NOW 2). De overheid betaalt 4 maanden maximaal 90% van de loonkosten bij minimaal 20% omzetverlies vanaf 1 juni 2020.

  Als voorwaarde geldt dat betreffende bedrijven geen mensen ontslaan + de rest van het loon zelf doorbetalen. Dit geldt voor werknemers met een vast arbeidscontract en met een flexibel contract (oproepkrachten en uitzendkrachten). Als nieuwe voorwaarde geldt dat als je gebruik maakt van deze regeling, over 2020 geen bonussen of dividend mag uitkeren. Ook dien je je werknemers te stimuleren om zich om- of bij te laten scholen. Voorwaarden en voor 31 augustus 2020 aanvragen via UWV.

  Bij de vaststelling van de definitieve tegemoetkoming kan een nabetaling of terugvordering aan de orde zijn. Als de eindafrekening hoger is dan EUR 125.000 is een accountantsverklaring vereist. Blijft een ondernemer onder EUR 125.000, dan volstaat een derdenverklaring (mag ook een accountant zijn).

 • Uitstel belasting betaling
  Ondernemers kunnen 3 maanden uitstel aanvragen voor het betalen van belastingen. Dit kan nadat je belastingaangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen.

  Voor de Inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, Vennootschapsbelasting, Loonbelasting en Omzetbelasting (btw) vraag je in 1 keer tegelijk uitstel van betaling aan. Je hoeft niet te wachten tot je voor alle 5 een aanslag hebt ontvangen, 1 aanslag is voldoende.

  Vraag online uitstel aan bij de Belastingdienst met behulp van je DigiD inloggegevens. De rente wordt 0,01% (ipv 4 en 8%) en er hoeft dan geen boete betaald te worden. Je krijgt automatisch 3 maanden uitstel van betaling.

  Indien je langer dan 3 maanden uitstel nodig hebt dien je aanvullende informatie aan te leveren. Bij een totale belastingschuld lager dan EUR 20.000 stuur je bewijsstukken waaruit blijkt dat de omzetcijfers aanzienlijk zijn gedaald in vergelijking met de afgelopen maanden. Als je totale belastingschuld hoger is dan EUR 20.000 heb je een verklaring van een derde deskundige nodig (bijvoorbeeld accountant).

  Dit uitstelbeleid geldt vooralsnog tot 1 oktober 2020.

 • Lening kleine ondernemingen
  Gunstige leningsvoorwaarden (Qredits) voor bestaande en nieuwe klanten: uitstel aflossing en rente wordt verlaagd naar 2% voor 6 maanden.
  Daarnaast kun je bij kredietverstrekkers, zoals banken, terecht voor Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). Denk aan overbruggingskrediet of verhoging van je rekening courant-krediet, dit is het bedrag dat je ‘rood mag staan’. De overheid staat borg voor deze kredieten, zodat ondernemers makkelijker en sneller geld kunnen lenen. Meer informatie via de Kamer van Koophandel, telefoonnummer 0800 – 2117.

 • Lening grote ondernemingen
  De GO-regeling (Garantie Ondernemingsfinanciering) is voor ondernemingen die problemen hebben met het krijgen van een lening bij de bank. De overheid helpt deze bedrijven door het afgeven van 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Dit geldt voor leningen en garanties vanaf EUR 1.500.000 tot maximaal EUR 150.000.000 per onderneming.


Bovenstaande regelingen kunnen gecombineerd worden, maar hebben ook invloed op elkaar. Laat je goed informeren.

Bron: Rijksoverheid

Updates via social media verwijzen altijd naar deze pagina. Dit is altijd de meest actuele versie van de financiële oplossingen bij corona.

Top