Regeerakkoord 2021-2025 ~ voor ondernemers

Op 15 december 2021 is het regeerakkoord tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie gepresenteerd met de titel ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’.

Hieronder heb ik de 11 meest opvallende privé & zakelijke veranderingen voor ondernemers op een rijtje gezet.

1) Hogere vrijstelling vermogen

De vrijstelling van vermogen in box 3 wordt per 1 januari 2023 verhoogd van EUR 50.650 naar EUR 80.000 per persoon. Fiscaal partners mogen dit bedrag verdubbelen. Vanaf dit bedrag betaal je vermogensbelasting.

We zien veel ondernemers die nu onrustig zijn om hun spaargeld te investeren voor meer rendement. Zij krijgen gelukkig meer ruimte. Nu de negatieve bankrente nog afschaffen.

2) Middelingsregeling inkomen vervalt

De middelingsregeling in de Inkomstenbelasting wordt per 2023 helaas afgeschaft.
Dit is onze tip om ondernemers blij te maken met een onverwachtse belastingteruggave.

Bij sterk wisselende inkomens betaal je meer belasting per jaar dan wanneer je het inkomen van 3 aangesloten jaren gelijkmatig zou verdelen. Je kunt dit verschil nu nog terugvragen van de Belastingdienst.

Ondertussen gaan wij weer op zoek naar een nieuw paradepaardje.

3) Stimulans maatschappelijk ondernemen

Maatschappelijk ondernemen wordt gestimuleerd door de introductie van de Maatschappelijke B.V. Ook wel de BVm genoemd. We zijn heel benieuwd naar de voorwaarden en voordelen van deze nieuwe BV.

Zie hier onze reactie destijds op de internetconsultatie.

4) Afbouw zelfstandigenaftrek

Voor het bereiken van een betere balans tussen ondernemers en werknemers wordt de zelfstandigenaftrek afgebouwd. Vanaf 2023 wordt dit met stappen van 650 euro teruggebracht tot EUR 1.200 in 2030.

Zelfstandigen worden gedurende de kabinetsperiode meer dan gecompenseerd via de verhoging van de arbeidskorting. Aldus het coalitieakkoord. We zullen uiteraard beoordelen of dit inderdaad het geval is.

5) Verbetering bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de erf- en schenkbelasting en de inkomstenbelasting is belangrijk voor de continuiteit van bedrijven. Met name voor familiebedrijven. Voor veel van hen is deze regeling essentieel voor het voortbestaan van de onderneming.

In 2022 wordt verder onderzocht hoe de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten kunnen worden verbeterd. Daarnaast zal oneigenlijk gebruik van de regeling worden tegengegaan, zodat de regeling wordt gebruikt waarvoor deze bedoeld is.

6) Weg jubelton

De ‘jubelton’ wordt geschrapt per 2024.
Momenteel mag je nog EUR 105.302 belastingvrij aan iemand schenken als dit aan een koopwoning wordt besteed (zie voorwaarden).

7) AOV voor ZZP

Er komt een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor alle zelfstandigen. Het doel is om oneerlijke concurrentie tegen te gaan en inkomensrisico te verminderen.

De kwetsbaren beschermen is heel goed. Er zijn echter ook ZZP’ers met eigen spaargeld waarbij het zonde is als een verzekeraar daar nog aan moet verdienen. We zijn dus benieuwd naar de verdere invulling hiervan.

8) Belastingvoordeel verhuurders vastgoed vervalt

Er komt een nieuw box 3 stelsel in 2025 waarbij inkomsten uit vermogen worden belast op basis van het werkelijke rendement. Vooruitlopend hierop wordt per 2023 het belastingvoordeel voor verhuurders van vastgoed afgeschaft.

Dit voordeel bestaat momenteel uit een verlaging van de WOZ waarde waarover de vermogensbelasting wordt berekend. Een verhuurd pand is namelijk meestal minder waard dan een pand dat leegstaat of waarin je zelf woont.

9) Grens excessief lenen bij de BV verhoogd

Deze wet is bedacht om belastingontwijking als gevolg van het langdurig uitstellen (of definitief afstellen) van belastingheffing in excessieve gevallen tegen te gaan. Dit kan men doen door bij de BV maximaal te lenen in plaats van te kiezen voor een dividenduitkering. Over de lening betaal je welliswaar rente, dit weegt echter niet op tegen de dividendbelasting.

Voor beleggingsvermogen kan het huidige grensbedrag van EUR 500.000 echter tot onevenwichtige situaties leiden. Vandaar dat de grens wordt verhoogd naar EUR 700.000 lening. Boven dit bedrag worden uitkeringen of opnames als een dividenduitkering gezien waarover belasting verschuldigd is.

10) Stijging overdrachtsbelasting beleggingspanden

Met ingang van 2023 wordt de overdrachtsbelasting verhoogd voor niet-woningen én op woningen die niet door rechtspersonen en particulieren zelf langdurig worden bewoond.

De overdrachtsbelasting wordt verhoogd van 8% naar 9%. Deze maatregel zorgt ervoor dat er meer ruimte ontstaat voor niet-beleggers op de woningmarkt.

11) ZZP’er of toch werknemer?

Door verdere ontwikkeling van de webmodule wordt geprobeerd om meer zekerheid te krijgen voor ZZP’ers en hun opdrachtgevers. Schijnzelfstandigheid zal worden tegengegaan door meer handhaving.

We zijn erg benieuwd naar de resultaten. Het risico op naheffing loonbelasting wordt hiermee hopelijk weggenomen.

Bronnen:

 

Op 16 december 2021 stelde de Tweede Kamer Mark Rutte aan als formateur tijdens het debat over het coalitieakkoord. De formateur gaat nu ministers en staatssecretarissen zoeken voor het nieuwe kabinet.

Heb je nog vragen over bovenstaande punten? Wil je weten wat je het beste wanneer kunt doen? Neem dan vandaag nog contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
Mail of bel met Iris op hallo@accountantiris.nl of 020-244 04 37 

Foto: Fred van Assendelft (license).

Top