Massaal bezwaar Inkomstenbelasting aangifte – belastingteruggave mogelijk

De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 geoordeeld dat het huidige box 3-stelsel van de Inkomstenbelasting een inbreuk is op het eigendomsrecht van een belastingplichtige(*).
Zoals bekend is het forfaitair berekende rendement op sparen en beleggen over het algemeen veel hoger dan het werkelijk behaalde rendement.

Opmerkelijke uitspraak
De Hoge Raad is duidelijk: er is geen redelijke verhouding tussen de belangen die de wetgever heeft willen dienen (eenvoudige uitvoerbaarheid, aansluiten bij realiteit en het op peil houden van belastingopbrengsten) en de ongelijkheid die wordt veroorzaakt. Het forfaitaire rendement uit sparen en beleggen is al jaren hoger dan het werkelijke rendement.  De uitspraak heeft betrekking op de jaren 2017 en 2018 (en dus ook daarna).

De uitspraak eind december 2021 is opmerkelijk, want in 2019 had de Hoge Raad namelijk voor de box 3-heffing in 2013 en 2014 ook al beslist dat het forfaitaire rendement een inbreuk vormde op het eigendomsrecht. In dat arrest stelde de Hoge Raad zich echter nog terughoudend op, bezwaren werden destijds niet gehonoreerd en liet het in feite over aan de wetgever. De wetgever heeft daarop een schijvensysteem in box 3 ingevoerd. Maar dit sinds 2017 ingevoerde systeem schiet dus nog steeds te kort.

*) Uitspraak Hoge Raad: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2021:1963

Rechtsherstel en compensatie
Volgens het nieuwe regeerakkoord kan het nieuwe box 3-systeem met heffing op basis van werkelijk rendement pas per 1 januari 2025 worden geïmplementeerd.
Dat duurt te lang en de Hoge Raad ziet zich nu dus genoodzaakt toch rechtsherstel te bieden.

Wat kunnen we nu doen?
Gister gaf Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) aan dat de Belastingdienst meer tijd nodig heeft om het vonnis van de Hoge Raad goed te verwerken. Definitieve aanslagen met een box 3 heffing worden voorlopig dan ook niet opgelegd. We zullen geduldig afwachten tot dat er meer duidelijkheid komt inzake de afwikkeling.

Vervolgens kan je bezwaar maken tegen de mogelijk teveel betaalde en nog te betalen belasting indien dat nodig is en mogelijk wordt.

2021

Voor 2021 kan je aansluiten bij het massaal bezwaar indien dit gunstig is.
Dit bezwaar dient binnen 6 weken na de definitieve aanslag te worden ingediend.

Voorgaande jaren
Voor jaren waarvan de definitieve aanslag al langer dan 6 weken geleden is opgelegd kijkt de wetgever momenteel nog of automatisch rechtsherstel kan plaatsvinden.
Dit is echter nog niet zeker, derhalve adviseer ik om je aan te sluiten bij: https://www.consumentenclaim.nl/claims/spaartaks/algemeen/spaartaks-oneerlijk
Je stem telt dan mee en je wordt automatisch op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Top