Prinsjesdag 2022 ~ Belastingplan 2023

Op Prinsjesdag 2022 heeft het kabinet-Rutte IV het Belastingplan 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. Belangrijke onderdelen van dit pakket zijn de ondersteuning van de koopkracht, werken moet lonender worden, vermogensverdeling en eerste stappen om het belastingstelsel te vereenvoudigen.

Alle belastingplannen en voorstellen heb ik voor 2023 doorgenomen. De 19 belangrijkste (fiscale) voorstellen van het Belastingplan 2023, uit het koffertje van de  minister van Financiën, zet ik hieronder graag voor je op een rij.

🙂 Verhoging arbeidskorting

Het kabinet wil werken aantrekkelijker maken voor werknemers (waaronder DGA) en ondernemers door het extra verhogen van de arbeidskorting vanaf 1 januari 2023.

Werken gaat hierdoor meer lonen voor mensen met een inkomen tot EUR 115.000 bruto per jaar. Door de hogere arbeidskorting betaal je minder loon/inkomstenbelasting. Het netto voordeel zal maximaal ruim EUR 500 netto per jaar zijn waarbij de lage- en middeninkomens het meeste voordeel zullen hebben.

Daarnaast wordt het tarief in de eerste belastingschijf iets verlaagd. Het voorstel is  36,93% belasting over de eerste EUR 73.031 aan inkomen/salaris (was 37,07% over EUR 69.399). Hierdoor zal je iets minder belasting gaan betalen.

🙁 Hoger gebruikelijk loon DGA

Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) ben je verplicht om jezelf een minimaal salaris vanuit je BV te betalen. Dit gebruikelijk loon moet minimaal het hoogste bedrag zijn van:
– 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking (doelmatigheidsmarge)
– het loon van de meestverdienende werknemer
– EUR 48.000

In de praktijk zie ik veel DGA’s die gebruikmaken van de doelmatigheidsmarge van 75%. Het voorstel van het kabinet is om per 2023 deze doelmatigheidsmarge te schrappen. Het loon wordt dan dus minimaal gesteld op 100% van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Hierdoor is de kans groot dat je jezelf vanaf 2023 een hoger loon moet toekennen.

Fiscaal gezien is het uitkeren van extra loon de duurste optie om geld vanuit de BV naar privé te halen. Het levert je derhalve helaas een fiscaal nadeel op.

🙂  Dividend uitkering & twee tarieven 

Als je meer dan 5% van de aandelen in een BV hebt ben je aanmerkelijkbelanghouder. De inkomsten die je uit dit belang krijgt, zoals dividend, zijn belast in box 2 van de inkomstenbelasting. Dit belastingtarief bedraagt per heden 26,9%.

Het kabinet wil met ingang van 2024 twee belastingtarieven introduceren:
– 24,5% voor de eerste EUR 67.000 per belastingplichtige (EUR 134.000 fiscaal partnerschap);
– daarboven 31% dividendbelasting/inkomstenbelasting.

Tip! het belastingtarief blijft in 2023 26,9% voor de volledige dividend uitkering. Mijn  advies is om de komende periode goed naar het dividendbeleid te kijken.

🙁 Verhoging vennootschapsbelasting (VPB)

In 2021 is het lage tarief van de vennootschapsbelasting (vpb) verlaagd naar 15%. In 2022 werd de grens voor dit lage tarief verhoogd naar EUR 395.000 winst.

Dit voordeel heeft helaas niet lang geduurd. Het kabinet wil de tarieven per 2023 verhogen tot:
– 19% belasting over de eerste EUR 200.000 belastbare winst;
– daarboven 25,8% vennootschapsbelasting.

Deze aanpassing houdt in dat je in 2023 meer belasting gaat betalen en dat winst eerder onder het hoogste vpb tarief valt.

Tip! Beoordeel de voor- en nadelen van een fiscale eenheid  voor de vennootschapsbelasting.

🙂 Verhoging Milieu-investeringsaftrek (MIA) & Energie-investeringsaftrek (EIA) budget

Met de milieu-investeringsaftrek (MIA) stimuleert de overheid bedrijven om te investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen die op de RVO Milieulijst staan. De energie-investeringsaftrek (EIA) geldt voor energiebesparende investeringen.

Deze aftrek komt bovenop de gebruikelijke (kleinschaligheids)investeringsaftrek en de VAMIL regeling (willekeurig afschrijven). Hierdoor verlaag je de winst en betaal je minder inkomsten- of vennootschapsbelasting.

De MIA kent drie percentages: 27%, 36% en 45%.
Voor EIA geldt 45,5% aftrek.
Deze percentages blijven hetzelfde, echter wil het kabinet meer budget ter beschikking stellen zodat je geen belastingvoordeel meer misloopt.

Tip! Het wordt hiermee aantrekkelijker om te investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Let wel op dat de Milieulijst ieder jaar wijzigt.

🙁 Afschaffing middelingsregeling

Veel ondernemers weten niet dat je inkomstenbelasting van 3 aaneengesloten jaren kunt middelen. Soms komt het voor dat je een sterk wisselend inkomen hebt en daardoor per jaar meer belasting betaalt dan wanneer je je inkomen gelijkmatig zou verdelen. Je kunt in dit geval in aanmerking komen voor de middelingsregeling. De belasting wordt dan berekend over het gemiddelde inkomen in die periode en je ontvangt de eerder betaalde belasting terug.

Voor iedere ondernemer beoordeel ik jaarlijks of hij/zij voor de middelingsregeling in aanmerking komt. En met succes, er zijn dan ook al veel ondernemers blij gemaakt met een (hoge) extra belastingteruggave.

Helaas wordt deze middelingsregeling afgeschaft met ingang van 2023.
Maar niet getreurd, onderaan heb ik een mooi aanbod voor jou.

Het goede nieuws is dat de middelingsregeling voor een aantal (toekomstige) jaren nog mogelijk is. Het afschaffen van de middelingsregeling houdt namelijk in dat 2022-2024 het laatste tijdvak is waarover gemiddeld kan worden (zie kamervraag 78).

Tip! Mooi aanbod.

🙂 Rechtsherstel box 3

De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 geoordeeld dat het huidige box 3-stelsel van de inkomstenbelasting een inbreuk is op het eigendomsrecht van een belastingplichtige. Het forfaitair berekende rendement op sparen en beleggen in de inkomstenbelasting aangifte (box 3) is namelijk over het algemeen veel hoger dan het rendement wat werkelijk behaald is. Hierdoor betaal je te veel belasting.

Er vindt inmiddels rechtsherstel plaats. Inkomstenbelasting aanslagen die nog niet definitief zijn opgelegd worden lager vastgesteld als de nieuwe berekening van het voordeel uit sparen en beleggen lager uitkomt dan de oorspronkelijke berekening. Bij de nieuwe berekening van het inkomen in box 3 wordt uitgegaan van de  werkelijke verdeling van spaargeld, beleggingen en schulden. Hierdoor sluit de nieuwe berekening beter aan bij het werkelijk behaalde rendement. Belastingplichtigen met uitsluitend spaargeld krijgen hierdoor bijvoorbeeld (vrijwel) de gehele box 3 belasting terug of hoeven dit niet te betalen, omdat het rendement op spaargeld de afgelopen jaren vrijwel nihil was. Belastingplichtigen voor wie de oude berekening gunstiger is, hoeven tot en met 2022 overigens niets bij te betalen.

We zijn er echter nog niet, want ook dit is nog een forfaitaire manier van rendement berekenen. En dit kan alsnog hoger zijn dan het werkelijk behaalde rendement. Uiteraard zal ik met ondernemers de aanslagen blijven beoordelen en waar nodig bezwaar aantekenen. Er wordt inmiddels door oa onze beroepsorganisatie NBA overigens aangestuurd op een massaal bezwaarprocedure. Wordt dus vervolgd!

🙁 Box 3 belastingverhoging

Terwijl het rechtsherstel box 3 ‘Sparen en beleggen’ nog in uitvoering is wordt het belastingtarief vanaf 2023 in stapjes verhoogd. Het doel is om meer aansluiting te vinden bij de werkelijk behaalde rendementen.

In 2023 wordt het tarief van 31% verhoogd naar 32% Inkomstenbelasting over het berekende rendement. In 2024 en 2025 gaat het tarief van box 3  mogelijk verder omhoog naar 33% en 34% Inkomstenbelasting. Hierdoor ga je steeds meer belasting betalen over inkomen uit ‘Sparen en beleggen’.

Het heffingsvrij vermogen wordt echter ook iets verhoogd, van EUR 50.650 naar
EUR 57.000 per persoon (EUR 114.000 fiscaal partnerschap). Over dit eerste bedrag aan spaargeld, beleggingen –  schulden hoeft geen Inkomstenbelasting betaald te worden.

🙂 Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling (WKR)

Met de werkkostenregeling kun je als werkgever allerlei zaken onbelast vergoeden en verstrekken aan je personeel. In 2023 wordt deze vrije ruimte binnen de werkkostenregeling (wkr) verhoogd om werkgevers hiervoor meer ruimte te bieden.

In 2023 mag je hieraan 1,92% over de eerste EUR 400.000 van de fiscale loonsom besteden. Over de meerdere loonsom bedraagt de vrije ruimte 1,18%.

Let op: als je deze vrije ruimte overschrijdt, dan betaal je hierover 80% loonbelasting via de loonadministratie.

Tip! Beoordeel of er in 2022 nog vrije ruimte over is om je werknemers positief en belastingvrij te verrassen met een cadeau of bonus.

🙁 Verdere afbouw zelfstandigenaftrek

Om de arbeidsmarkt meer in balans te brengen is het voorstel om de zelfstandigenaftrek voor Zzp’ers en ondernemers met een eenmanszaak of VOF verder en versneld te verlagen.

Over de zelfstandigenaftrek betaal je geen Inkomstenbelasting. De zelfstandigenaftrek bedraagt nu EUR 6.310 en wordt volgens het voorstel EUR 5.030 in 2023. Naar verwachting zal deze ondernemersaftrek in stapjes verder verlaagd worden naar EUR 900 in 2027..

De startersaftrek blijft wel ongewijzigd. Onder voorwaarden heb je recht op een extra aftrek van EUR 2.123 per jaar.

Tip! Beoordeel jaarlijks de voor- en nadelen van een eenmanszaak en BV.

🙂 Verhoging km vergoeding

Door de hogere prijzen voor autorijden en het openbaar vervoer hebben werknemers en ondernemers meer reiskosten. Ter compensatie hiervoor wordt de belastingvrije reiskostenvergoeding iets verhoogd van 19 ct naar 21 ct per kilometer vanaf 2023 en 22 ct vanaf 2024. Alle gereden km’s voor woon-werkverkeer en werk tellen hierbij mee, derhalve ook eventuele km’s met de fiets.

Tip! Bij reizen met openbaar vervoer kan de werkgever ook de volledige reiskosten belastingvrij vergoeden.

🙁 Afschaffing inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK)

De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een korting op de inkomstenbelasting die het voor ouders aantrekkelijk maakt om werk en zorg voor kinderen tot 12 jaar te combineren.

Om het belastingstelsel te vereenvoudigen wil het kabinet de inkomensafhankelijke combinatiekorting afschaffen per 1 januari 2025. Door de IACK af te schaffen en de kinderopvangtoeslag aan te passen, wordt het belastingstelsel eenvoudiger. Hoe de kinderopvangtoeslag er precies uit gaat zien, is nog niet bekend.

🙂 Verhoging minimumloon

Als maatregel om werken aantrekkelijker te maken wordt het minimumloon met ingang van 2023 met ruim 10% verhoogd. De AOW en de bijstand zullen evenredig meestijgen omdat ze aan het minimumloon gekoppeld zijn.

🙁 Verhoging overdrachtsbelasting

Vanaf 1 januari 2021 betaal je als starter op de woningmarkt én jonger dan 35 jaar eenmalig geen overdrachtsbelasting bij de aankoop van een woning waarin je wilt gaan wonen. Kopers vanaf 35 jaar die de woning zelf gaan bewonen, betalen 2%. Kopers die de woning niet zelf gaan bewonen, betalen 8%.

Die 8% overdrachtsbelasting wordt in 2023 mogelijk 10,4%. Hierdoor wordt het minder aantrekkelijk om een appartement of huis te kopen voor de verhuur.

🙂 Opvang vluchtelingen 

Het kabinet wil dat gasthuishoudens die vluchtelingen uit Oekraïne opvangen, niet gekort worden op hun toeslagen. Zo worden vluchtelingen uit Oekraïne vanaf 2023 niet meer als medebewoner voor de huurtoeslag of als toeslagpartner geteld. Hierdoor heeft de opvang geen nadelige gevolgen meer op je toeslagen.

🙁 Afschaffing gebruikelijk-loonregeling voor startups

Zoals je hierboven al kon lezen ben je als directeur-grootaandeelhouder (dga) in Nederland verplicht om jezelf een gebruikelijk loon toe te kennen voor de werkzaamheden die je voor je onderneming verricht.

Voor innovatieve startups kan deze gebruikelijk-loonregeling relatief veel impact hebben op de liquiditeitspositie van de onderneming. Om innovatie te bevorderen mocht het gebruikelijk loon onder voorwaarden vastgesteld worden op het wettelijk minimumloon.

Deze regeling was in 2022 verlengd met een jaar en komt per 1 januari 2023 alsnog te vervallen.

🙂 Steunpakket energie

De torenhoge energieprijzen raken iedereen in Nederland, ook het MKB. Het kabinet werkt aan plannen om ondernemers te helpen. Er komt waarschijnlijk een prijsplafond voor energie, waardoor je minder betaalt voor energie tot een bepaald verbruik.

Het kabinet komt ook met een speciale subsidieregeling voor bedrijven die niet ontkomen aan een hoog energieverbruik: de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK). Op korte termijn wordt duidelijk wie gebruik kan maken van de TEK, wat het totale budget is en hoeveel steun ondernemers maximaal krijgen. De TEK vergoedt een deel van de kostenstijging voor 2022 en 2023. Je kunt waarschijnlijk vanaf begin 2023 gebruikmaken van deze regeling, omdat de Europese Commissie het eerst moet goedkeuren.

Ondernemers met dringende problemen vanwege hoge energierekeningen kunnen helaas niet tot 2023 wachten. Het kabinet werkt daarom aan andere maatregelen die vanaf november 2022 al ingaan. Details volgen zo snel mogelijk.

🙁 Verhoging leegwaarderatio

Verhuurde woningen worden in box 3 ‘Sparen en beleggen’ van de inkomstenbelasting gewaardeerd tegen de WOZ-waarde. Een eventuele (hypotheek)schuld mag hierop in mindering worden gebracht. Bij verhuurde woningen met huurbescherming en/of indien een relatief lage huur wordt gerekend, wordt hierop een korting gegeven (leegwaarderatio). De wetgever stelt dat deze woningen mogelijk minder waard zijn en opleveren. Door deze leegwaarderatio betaal je minder inkomstenbelasting.

Deze leegwaarderatio wordt per 2023 verhoogd waardoor je als verhuurder meer inkomstenbelasting gaat betalen.Daarnaast worden tijdelijke huurcontracten met ingang van 2023 uitgesloten van toepassing van deze regeling. En indien er sprake is van verhuur aan bijvoorbeeld een zoon of dochter vervalt de mogelijkheid ook om de leegwaarderatio toe te passen. Je betaalt dan belasting over 100% van de WOZ-waarde.

😐 De fiscale oudedagsreserve gaat met pensioen (FOR/OR) & ontwikkelingen pensioenmogelijkheden

Ondernemers met een eenmanszaak of VOF mogen jaarlijks een deel van de winst reserveren voor een oudedagvoorziening. Hierdoor betalen ze in het jaar dat ze een  deel van de winst reserveren minder inkomstenbelasting.

Wordt de oudedagsreserve niet gebruikt voor een lijfrente of pensioenregeling die aan de voorwaarden voldoet dan moeten ondernemers de inkomstenbelasting alsnog betalen. Maar mogelijk valt de ondernemer dan in een lagere belastingschijf.

De wetgever oordeelt dat dit als een vorm van belastinguitstel gebruikt kan worden  waarvoor de regeling niet bedoeld is. De FOR wordt derhalve afgeschaft.

Persoonlijk ben ik hier niet heel rouwig om, los van het fiscale voordeel en dat ik hier met mijn advisering altijd voorzichtig mee ben omgegaan. Het vormen van een FOR betekent namelijk niet dat door de ondernemer daadwerkelijk geld opzij wordt gezet, het is immers een boekhoudkundige reservering, waardoor er een risico bestaat op nare (fiscale)verrassingen. Op het moment van afrekenen met de Belastingdienst kan het namelijk voorkomen dat er geen geld is om het pensioen te regelen en/of geen geld beschikbaar is om de uitgestelde inkomstenbelasting te betalen.

Per 1 januari 2023 kan de oudedagsreserve niet meer worden verhoogd. Je kunt er wel voor kiezen om de FOR af te storten naar een pensioenregeling in 2022 zodat je er minder/geen fiscaal nadeel van ondervindt dan dat je de FOR laat staan.

Wel wordt:

– De jaarruimte mogelijk vergroot van 13,3% naar 30%. De jaarruimte is het bedrag wat je jaarlijks fiscaal vriendelijk opzij mag zetten voor je pensioen door het doen van een daadwerkelijke pensioenstorting.
– Het voorstel is ook om de inhaalruimte (reserveringsruimte) een terugwerkende kracht van 10 jaar te geven (nu 7 jaar). En een maximaal te storten bedrag van
EUR 38.000 per jaar in plaats van EUR 7.587 of EUR 14.978 indien je ouder bent dan 56 jaar.
– Het wordt wellicht mogelijk om maximaal 5 jaar langer na AOW leeftijd geld opzij te zetten en belastingvriendelijk pensioen op te bouwen.

Tip! Overleg nog in 2022 met je pensioenadviseur over de mogelijke wijzigingen en wat je het beste wel en niet kunt doen.

Let op: het zijn nog wetsvoorstellen

Alle hierboven genoemde maatregelen en wijzigingen zijn nog niet definitief. De wetsvoorstellen moeten nog worden goedgekeurd door de Eerste- en Tweede Kamer. De verwachting is dat uiterlijk eind december hierover meer duidelijk wordt.

Bronnen:

Eindejaarstips

Uiteraard houd ik je hiervan én van nieuwe wetsvoorstellen graag op de hoogte. In onze eindejaarstips besteden we hier veel aandacht aan. We bespreken dan of het aan te raden is om nog in 2022 actie te ondernemen of dat je beter even kunt wachten tot in 2023. Plan deze adviesafspraak tijdig in om er zeker van te zijn dat je nog op tijd kunt voorsorteren.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?
Neem vandaag nog contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
Mail of bel met Iris op hallo@accountantiris.nl of 020-244 04 37 

Top