Privacy

Privacyverklaring Mei 2018

Bescherming van je persoonsgegevens
Accountant iris vindt jouw privacy heel belangrijk. Wij hebben een privacybeleid ontwikkeld dat in overeenstemming is met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het privacy beleid is doorgevoerd in onze werk processen, systemen en documentatie. Wat we met je persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we hieronder graag.

Gebruik van je persoonsgegevens door Accountant iris
Accountant iris gebruikt uitsluitend die persoonsgegevens die voor een goede dienstverlening en bedrijfsvoering noodzakelijk zijn. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

– contactgegevens: je naam, voornaam, voorletters, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, emailadres, telefoonnummers gebruiken wij voor relatiebeheer & communicatie.

– kopie identiteitsbewijs: voor het verzorgen van de aangifte loonbelasting is een volledige kopie van je identiteitsbewijs verplicht. Daarnaast verplicht de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) Accountant iris om je identiteit vast te stellen en een bewijs daarvan te bewaren.

– burgerservicenummer (BSN): voor het verzorgen van belastingaangiften en de salarisadministratie is Accountant iris wettelijk verplicht het BSN nummer te verwerken.

– financiële (persoons)gegevens: de hoofdactiviteiten van Accountant iris bestaan uit het verzorgen van administraties, het samenstellen van diverse soorten financiële- en adviesrapportages, belastingaangiften en loonstroken. Deze documenten worden, evenals adviesdossiers, aangemerkt als ‘gevoelige persoonsgegevens’ waarmee zorgvuldig wordt omgegaan. Vertrouwelijkheid en geheimhouding naar derden is hiervoor het uitgangspunt. Dit geldt ook voor inloggegevens, zoals gebruikersnamen en wachtwoorden. Accountant Iris heeft hier haar technische en organisatorische beveiliging op afgestemd.

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch.

Bewaartermijn
Accountant iris bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn van de persoonsgegevens is afhankelijk van het doel van de verwerking en wettelijke bepalingen. Zo worden permanente gegevens 10 jaar en financiële (persoons)gegevens 7 jaar bewaard.

Met wie worden jouw gegevens gedeeld?
Accountant iris werkt samen met leveranciers van software producten en ICT-systemen. Daarnaast met gespecialiseerde adviseurs en andere dienstverleners als dat bijdraagt aan een goede dienstverlening.
De dienstverlening door deze partijen gebeurt onder de verantwoordelijkheid van Accountant iris. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst waarin de afspraken worden vastgelegd die een correcte en veilige verwerking en de geheimhouding van jouw persoonsgegevens waarborgen.
In overige situaties worden jouw persoonsgegevens nooit zonder jouw uitdrukkelijke toestemming doorgegeven aan een derde voor verdere verwerking, behalve als daar een wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt.

Cookies of vergelijkbare technieken
Accountant iris maakt gebruik van Google Analytics voor het tracken van websiteverkeer. Hierbij worden IP-adressen geanonimiseerd, wordt er geen data gebruikt voor aanvullende Google-diensten en is er een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google waarin wij hebben afgesproken wat ze met de gegevens mogen doen. Je privacy wordt derhalve volledig gewaarborgd.

Jouw gegevens blijven jouw gegevens
Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te wissen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Accountant iris.
Wij controleren altijd je identiteit voordat wij aan jou de gevraagde gegevens verstrekken en reageren zo spoedig mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Je kunt een verzoek of klacht sturen naar privacy@accountantiris.nl. Tot slot heb je het recht om je met jouw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hoe je dit kunt doen, tref je aan via deze link.

Vragen?
Als je nog vragen hebt over de wijze waarop Accountant iris met persoonsgegevens omgaat, neem dan gerust contact op via privacy@accountantiris.nl. Wij helpen je graag 🙂

Top