Wacht niet te lang voor een extra belastingteruggave!

Voor iedere ondernemer beoordeel ik jaarlijks of hij/zij voor de middelingsregeling in aanmerking komt. En met succes, er zijn dan ook al veel ondernemers blij gemaakt met een (hoge) extra belastingteruggave.

Helaas wordt deze middelingsregeling afgeschaft met ingang van 2023.
Maar niet lang getreurd, helemaal onderaan heb ik een mooi aanbod voor jou.


Voordeel met de middelingsregeling?

Veel ondernemers weten niet dat je inkomstenbelasting van 3 aaneengesloten jaren kunt middelen. Soms komt het voor dat je een sterk wisselend inkomen hebt en daardoor per jaar meer belasting betaalt dan wanneer je je inkomen gelijkmatig zou verdelen. Je kunt in dit geval in aanmerking komen voor de middelingsregeling. De belasting wordt dan berekend over het gemiddelde inkomen in die periode en je ontvangt de eerder betaalde belasting terug.

Wisselende inkomens zie ik vaak bij:

 • (startende) ondernemers
 • ontslagvergoeding
 • sabbaticals
 • langdurig ziekte
 • pensioen
 • onbetaald verlof
 • zwangerschapsverlof
 • een vaste baan na studie met bijbaan
 • etcetera

 

Ook zorgt de coronasituatie er bij een aantal ondernemers voor dat hun inkomen over bijvoorbeeld 2020 sterk gedaald is. Of juist sterk gestegen. In beide situaties kan middeling aantrekkelijk zijn. Je hebt mogelijk recht op een belastingteruggave. Maar wacht niet te lang.


Nog meer voordelen

De middelingsregeling heeft geen invloed op eerder ontvangen heffingskortingen en toeslagen. Je hoeft derhalve hiervan niets terug te betalen aan de Belastingdienst.


Waarom afgeschaft?

Vermoedelijk hebben wat collega adviseurs de middelingsregeling niet goed aanbevolen want de regeling wordt beëindigd vanwege… het beperkte gebruik.

Het beperkte gebruik wordt mijns inziens veroorzaakt door de onbekendheid van de middelingsregeling. Onbekendheid bij ondernemers en particulieren wel te verstaan 😉
Wel jammer, de Overheid had er ook voor kunnen kiezen om met reclamespotjes ondernemers en particulieren hierop te attenderen.


Voorwaarden

 • De middelingsregeling geldt alleen voor inkomen in box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning).
 • Je kunt alleen middelen over een periode van 3 aaneengesloten hele kalenderjaren (middelingstijdvak).
 • Het tijdvak mag geen overlap hebben met een ander middelingstijdvak.
 • Je hebt over het hele middelingstijdvak belasting betaald in Nederland.
 • Je hebt aangifte gedaan over het laatste jaar van het middelingstijdvak en de definitieve aanslag is opgelegd.
 • Het verzoek dient gedaan te worden binnen 36 maanden nadat alle aanslagen van de jaren die tot het middelingstijdvak horen, onherroepelijk vaststaan. Een aanslag is onherroepelijk als de termijn van 6 weken voor bezwaar, beroep, hoger beroep of cassatie is verstreken.
 • Bij een negatief inkomen uit werk en woning stelt de Belastingdienst het inkomen op € 0.


Berekening en drempel

Voor de berekening heb je nodig:

 • belastbaar inkomen uit werk en woning
 • inkomstenbelasting box 1
 • tariefsaanpassing aftrekposten
 • premie volksverzekeringen
 • de tarieven van de inkomstenbelasting in box 1 en de premie volksverzekeringen

 

Er geldt een drempel van € 545. Dit betekent dat je de eerste € 545 van het verschil tussen de verschuldigde en herrekende belasting helaas niet terug krijgt. Eerst wilde ik schrijven “Leuker kunnen we ’t niet maken”, maar die slogan blijkt in 2019 stilletjes ingetrokken (en terecht). Vervolgens dacht ik over die drempel ‘wie weet waarom’, maar er is dus wel een reden voor.


Hoe lang kun je nog gebruik maken van de regeling?

Het goede nieuws is dat de middelingsregeling voor een aantal (toekomstige) jaren nog mogelijk is. Het afschaffen van de middelingsregeling houdt namelijk in dat 2022-2024 het laatste tijdvak is waarover gemiddeld kan worden (zie kamervraag 78).

De jaren vóór dit tijdvak zijn uiteraard ook nog geldig indien het verzoek voldoet aan bovengenoemde voorwaarden.


Hoe dien je het middelingsverzoek in?

Met dit formulier kun je het verzoek tot middeling indienen bij de Belastingdienst.

Binnen 8 weken krijg je van de Belastingdienst vervolgens een reactie op het ingediende verzoek.


Aanbod

Heb je een wisselend inkomen gehad door een van bovengenoemde situaties?
Of is er wellicht sprake van een andere situatie waardoor je denkt voor de middelingsregeling in aanmerking te komen?
Laat dan vrijblijvend door ons berekenen of er een belastingvoordeel te behalen is.

Is er een belastingvoordeel? Dan dienen we na akkoord op de prijsopgave voor de berekeningen en het verzoek deze voor jou in bij de Belastingdienst. No cure no pay.

Neem voor meer informatie contact op met Iris op irisaben@accountantiris.nl.

Top