Blog 4: Niet leuk, wel van belang: het afdichten van risico’s

Je bent je onderneming vol plezier gestart en denkt daarbij vooral aan de leuke dingen. Houden zo! Echter is het wel slim om ook alvast je risico’s in kaart te brengen. Je wilt immers geen claim ontvangen of financiële tegenvaller wat je afleidt van wat je nou echt leuk vindt om te doen -> ondernemen!

Opdrachtbevestiging en Algemene voorwaarden

Als je gaat samenwerken met anderen is het altijd aan te raden om jullie afspraken schriftelijk vast te leggen in de vorm van een opdrachtbevestiging. Er hoeven niet eens kwade bedoelingen in het spel te zijn, echter is verwarring snel gezaaid over de gemaakte afspraken. Als je dan iets op papier hebt staan, is het gemakkelijk dat je snel kunt teruggrijpen op de gemaakte afspraken.
Ook is het handig om Algemene voorwaarden te hanteren omdat je dan je opdrachtbevestiging klant specifiek en kort kan houden en je vanuit daar kunt verwijzen naar de Algemene voorwaarden. In de Algemene voorwaarden leg je bijvoorbeeld vast:

  • rechtsvorm (zie ook deze blog);
  • afspraken inzake de opdracht;
  • geheimhouding;
  • honorarium;
  • eigendomsrechten;
  • klachten.

Er zijn veel standaard Algemene voorwaarden vrij te verkrijgen op internet, echter zijn het vaak lange lappen juridische tekst wat het lezen (en soms begrijpen!) niet bevordert. Tip is dan ook om de Algemene voorwaarden zo kort mogelijk te houden en te vertalen naar een Jip en Janneke versie omdat je wel wilt dat ze gelezen worden.

Verzekeringen

Daarnaast is het ook raadzaam om te kijken welke verzekeringen je allemaal nodig hebt. In principe verzeker je je ergens voor waarvan je denkt dat je de financiële lasten zelf niet kunt dragen mocht er iets mis gaan. Te denken valt aan een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering welke de schade vergoedt als je bijvoorbeeld die dure vaas bij een klant omstoot of als je klant letsel krijgt door het gebruik van jouw product. Verder kun je nog denken aan een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, personeelsverzekering, brandverzekering, inventaris verzekering, rechtsbijstandsverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering etc. Toen je in loondienst was had je recht op een uitkering als je arbeidsongeschikt raakte. Als ondernemer dien je hiervoor zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten als je een aanvullend inkomen wenst op het moment dat je niet meer kunt werken door ziekte of een ongeval. Let hierbij goed op wanneer ze wel en niet uitkeren. Mijn ervaring is dat ze soms bij branchespecifieke gezondheidsklachten zoals bijvoorbeeld een muisarm bij een accountant :-), juist niet uitkeren.

Pensioen en Pinsioen

Het duurt nog even, maar ooit wil je wellicht met pensioen gaan. Ondernemers hebben na hun 67ste levensjaar alleen recht op AOW (Algemene Ouderdomswet).
Voor de opbouw van aanvullend pensioen ben je zelf verantwoordelijk wat uit (een combinatie) van de volgende delen kan bestaan:

– pensioen opgebouwd bij vroegere werkgevers;
– zelf opgebouwd pensioen door middel van pensioenverzekering, banksparen,  lijfrente, Fiscale Oudedagsreserve (FOR) etc;
– privévermogen in de vorm van spaargeld en/of een eigen woning.

Hoeveel je straks nodig hebt hangt helemaal af van de gewenste uitgaven na pensionering, maar het is verstandig om eens te checken hoe dat bij jou zit. Als je nu vaak met je betaalpas zwaait is Pinsioen wellicht iets voor jou ;-). Er wordt nog nagedacht hoe van Pinsioen een financieel product te maken maar het idee is dat een vast percentage van het bedrag dat je met een betaalpas pint of opneemt naar een rekening voor je pensioen gaat.

AVG komt eraan!

Verder is per 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De nieuwe wetgeving geldt voor álle organisaties die persoonsgegevens verwerken, dus ook voor kleine MKB’ers en ZZP’ers. Bij het verwerken van persoonsgegevens kun je denken aan het bijhouden van afspraken met klanten, telefoonnummers van klanten, personeelsinformatie of gegevens voor nieuwsbrieven. Zo moet je als organisatie vastleggen hoe je met deze persoonsgegevens omgaat en bijhouden welke datalekken er zijn. Het is een vrij complexe wetgeving met forse boetes bij het niet naleven hiervan, dus lees je tijdig in om het risico hierop te beperken.

Tot slot

Tenslotte maak ik helaas vaak mee dat veel ondernemers bij de aangifte van de omzet- en inkomstenbelasting negatief verrast worden door de bedragen die zij nog moeten afdragen aan de Belastingdienst. Om het jezelf gemakkelijk te maken kun je bijvoorbeeld maandelijks 20% van je omzet apart op een zakelijke spaarrekening zetten voor de omzetbelasting aangifte en alvast 35% van je bedrijfsresultaat reserveren voor de inkomstenbelasting aangifte. Voor je accountant zijn deze extra mutaties helemaal geen extra werk want hij/zij kan deze boekingen met één druk op de knop automatiseren!

Deze blog maakt deel uit van een serie blogs over het ondernemerschap en is geschreven door Iris Aben. Ik ben werkzaam als Accountant in het MKB en ik heb sinds 5 december 2017 eindelijk mijn eigen accountantskantoor! Ik beschrijf wat ik allemaal als ondernemer tegenkom en hoe ik daarmee ben omgegaan. Bij een eigen bedrijf komt veel kijken & hopelijk heb jij er iets aan! De volgende blog wordt Blog 5: Hoe krijg ik leuke klanten?

Vind je dit artikel nuttig dan kun je het uiteraard delen, graag met bronvermelding of een link naar deze blog.

Top